Design Selection

तपाईंले यस योजना अन्तर्गत खरिद गरेको उत्पादनको आधारमा आफ्नो डिलर मार्फत तल उल्लेखित Silk Illusions Paint प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

Metallica

Beauty Queen
Beauty Queen
Blossoms 2
Blossoms 2
Blossoms 3
Blossoms 3
Blossoms 5
Blossoms 5
Blossoms 6
Blossoms 6
Blossoms 7
Blossoms 7
Blossoms 8
Blossoms 8
Curves
Curves
Haiku 1
Haiku 1
Haiku 3
Haiku 3
Haiku 4
Haiku 4
Haiku 5
Haiku 5
Haiku 6
Haiku 6
Inferno 1
Inferno 1
Inferno 2
Inferno 2
Inferno 3
Inferno 3
Inferno 4
Inferno 4
Inferno 5
Inferno 5
Inferno 6
Inferno 6
Silver Bright Wine
Silver Bright Wine
Silver Fire Gently Raining
Silver Fire Gently Raining
Silver Fire Moroccan Sand
Silver Fire Moroccan Sand
Silver Fire Rich Silk
Silver Fire Rich Silk

Non-metallica

Maze Autumn Astronaut
Maze Autumn Astronaut
Maze Autumn Banana Palm
Maze Autumn Banana Palm
Maze Autumn Charm School
Maze Autumn Charm School
Maze Autumn Good Fortune
Maze Autumn Good Fortune
Maze Autumn Moroccan Velvet
Maze Autumn Moroccan Velvet
Maze Autumn Spiced Pear
Maze Autumn Spiced Pear
Maze Crush1
Maze Crush1
Maze Crush2
Maze Crush2
Maze Crush3
Maze Crush3
Maze Crush5
Maze Crush5
Maze Crush6
Maze Crush6
Maze Flora4 Midnight Mauve
Maze Flora4 Midnight Mauve
Maze Flora Coral Sunset
Maze Flora Coral Sunset
Maze Flora Galleon Gold
Maze Flora Galleon Gold
Maze Flora Scuba Blue
Maze Flora Scuba Blue
Maze Flora Ventana
Maze Flora Ventana
Maze Moonrock Atta Girl
Maze Moonrock Atta Girl
Maze Moonrock Enchanted Evening
Maze Moonrock Enchanted Evening
Maze Moonrock Gentle Dawn
Maze Moonrock Gentle Dawn
Maze Moonrock Orange Spice
Maze Moonrock Orange Spice
Maze Nova Currant Craze
Maze Nova Currant Craze
Maze Nova Daisy Heart
Maze Nova Daisy Heart
Maze Nova First Crocus
Maze Nova First Crocus
Maze Nova Heritage Garden
Maze Nova Heritage Garden
Maze Nova Joyful Morning
Maze Nova Joyful Morning
Rush
Rush
Spatulato
Spatulato
Twirl
Twirl
Sure Shot Prize
बर्जर पेन्ट्सले घर रङाउनुहोस्, १०० बर्गफिट
बराबरको silk illusions पेन्ट सितैमा पाउनुहोस् र
लक्की ड्र मार्फत आकर्षक पुरस्कारहरु जित्नुहोस् ।
घरधनीले घरको शानदार फोटो
rangotsav.bergernepal.com मा अपलोड गरी digital
contest मार्फत थप आकर्षक नगद पुरस्कार जित्नुहोस् ।
Berger Paints Colors

साईट रेजिस्ट्रेसनको लागि Toll free no.: 16600123434(NTC) / 9801571001(Ncell) मा कल वा टाईप गरि 34001 मा SMS पठाउनुहोस ।

थप जानकारीको लागि नजिकको बर्जरको डिलरमा सम्पर्क गर्नुहोस । www.bergernepal.com www.facebook.com/BergerPaintsNepal