FOOTBALL WORLD CUP 75" SONY LED TV LIVE

Sure Shot Prize
बर्जर पेन्ट्सले घर रङाउनुहोस्, १०० बर्गफिट
बराबरको silk illusions पेन्ट सितैमा पाउनुहोस् र
लक्की ड्र मार्फत आकर्षक पुरस्कारहरु जित्नुहोस् ।
घरधनीले घरको शानदार फोटो
rangotsav.bergernepal.com मा अपलोड गरी digital
contest मार्फत थप आकर्षक नगद पुरस्कार जित्नुहोस् ।
Berger Paints Colors

साईट रेजिस्ट्रेसनको लागि Toll free no.: 16600123434(NTC) / 9801571001(Ncell) मा कल वा टाईप गरि 34001 मा SMS पठाउनुहोस ।

थप जानकारीको लागि नजिकको बर्जरको डिलरमा सम्पर्क गर्नुहोस । www.bergernepal.com www.facebook.com/BergerPaintsNepal